Opći uvjeti i pravila  poslovanja mdtsolutions.net

OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA MDTSOLUTIONS.NET

Korištenje i izmjene

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja (dalje: Opći uvjeti i pravila) odnose se i uređuju način korištenja stranica. Usluge mdtsolutions.net  dostupne su na internetskim stranicama https://mdtsolutions.net (dalje: mdtsolutions.net).

Korištenjem mdtsolutions.net obvezujete se poštivati ove Opće uvjete i pravila.
Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima i pravilima, molimo nemojte koristiti web stranice mdtsolutions.net.
Ovi Opći uvjeti i pravila podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Stoga biste stranice s Općim uvjetima i pravilima trebali provjeriti pri svakoj posjeti web stranicama mdtsolutions.net.  Ako web stranice mdtsolutions.net nastavite koristiti nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti i pravila smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima poslovanja mdtsolutions.net . UTIS-TM d.o.o. nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

 

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom reulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr

Vanjske usluge

Usluge koje pruža mdtsolutions.net ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. UTIS-TM d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja web stranice https://mdtsolutions.net

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj stranice mdtsolutions.net  je zaštićen i UTIS-TM d.o.o. ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama mdtsolutions.net  dužni ste prethodno kontaktirati UTIS-TM d.o.o. putem E-mail adrese info@mdtsolutions.net  ili putem CALL centra: 01 2481810.

Dostupnost mdtsolutions.net

Pristup na internetske stranice mdtsolutions.net https://mdtsolutions.net ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku, stoga UTIS-TM d.o.o. ne može garantirati da će usluge na mdtsolutions.net odgovarati Vašim potrebama.

Povezane internet stranice

Web stranica mdtsolutions.net  uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole UTIS-TM d.o.o. Korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga UTIS-TM d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.
Dio web stranica mdtsolutions.net  predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. UTIS-TM d.o.o.nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA ONLINE USLUGE PUTEM INTERNETSKIH STRANICA

UTIS-TM d.o.o. pruža interaktivnu online uslugu putem Internetskih stranica na domeni https://mdtsolutions.net .  Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem.

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane krajnjih korisnika.
Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.
Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki) na mjestima gdje iste kao takve postoje.
Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te UTIS-TM d.o.o. ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Informacije na ovoj web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. UTIS-TM d.o.o. ne jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža UTIS-TM d.o.o.
UTIS-TM d.o.o. pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. UTIS-TM d.o.o. je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. UTIS-TM d.o.o. može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.

UTIS-TM d.o.o. pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

Promjena uvjeta korištenja

UTIS-TM d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.
Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Računalna oprema

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući, ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica UTIS-TM d.o.o. te sve sa tim povezane troškove. UTIS-TM  d.o.o. nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane,ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama vlasništvo su UTIS-TM d.o.o.
Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni  ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji su protivni važećim pravnim propisima Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu UTIS-TM d.o.o. i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke UTIS-TM d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju UTIS-TM d.o.o..

Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni UTIS-TM d.o.o. ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

Intelektualno vlasništvo

Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke UTIS-TM d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. UTIS-TM d.o.o. je registrirani žig tvrtke UTIS-TM d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja. UTIS-TM d.o.o. je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke UTIS-TM  d.o.o. strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke UTIS-TM d.o.o. i nositelja autorskog prava.
Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

UTIS-TM d.o.o. ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika  ili mu pomoći u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskom pravu.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetskih stranica, Krajnji korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te izrijekom daje tvrtki UTIS-TM d.o.o. besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist društva UTIS-TM d.o.o. kao i s istim povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, te svako od njih ima pravo izravno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

Licence i žigovi

Objavom na ili putem Internetskih stranica krajnji korisnik je društvu UTIS-TM d.o.o. dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licencu za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licence.
Korištenjem ili pristupom ovoj stranici krajnji korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu UTIS-TM d.o.o.i/ili trećoj osobi. Krajnji korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključiva odgovornost krajnjeg korisnika. Tvrtka UTIS-TM d.o.o.kao ni ti jedan od njezinih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba ove internetske stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka; niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka UTIS-TM d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka UTIS-TM d.o.o. ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja  ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Uz prethodno navedene uvjete, ni tvrtka UTIS-TM d.o.o., niti vladajuće društvo, pružatelji informacija  ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti  ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

UTIS-TM d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane tvrtke UTIS-TM d.o.o..

UTIS-TM d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. UTIS-TM d.o.o. ni u kom slučaju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na Vašim sistemima za obradu podataka ili drugačije, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama.
UTIS-TM d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje tvrtka UTIS-TM d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa uvjeti neće prestati vrijediti između krajnjeg korisnika i UTIS-TM d.o.o..

UTIS-TM d.o.o. namjerava koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, UTIS-TM d.o.o. ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

Nadzor

UTIS-TM d.o.o. ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama, kako bi se osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke UTIS-TM d.o.o., kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom.

Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, UTIS-TM d.o.o. zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. UTIS-TM d.o.o. nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

UTIS-TM d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje te je upotreba tih informacija odgovornost primatelja. UTIS-TM d.o.o. ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje UTIS-TM d.o.o. daje. Dostavljanjem informacija, UTIS-TM d.o.o. ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku UTIS-TM d.o.o., vladajuće kompanije, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

Sadržaj trećih strana

UTIS-TM d.o.o. kao i pružatelji internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od tvrtke UTIS-TM d.o.o..

UTIS-TM d.o.o. niti treći pružatelji informacija ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Informacije dostupne na Internetskim stranicama, a koji predstavlja mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s tvrtkom UTIS-TM d.o.o., tvrtka UTIS-TM d.o.o. ne autorizira te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovlašteni zaposlenik tvrtke UTIS-TM d.o.o. ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima UTIS-TM d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica. Na krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internetskih stranica.

Internet stranice UTIS-TM d.o.o. sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane tvrtke UTIS-TM d.o.o. sadržaja na stranicama trećih strana te UTIS-TM d.o.o. izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana.

Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje eventualne druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

Odricanje od prava

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

Primjena uvjeta korištenja

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.01.2020. godine i vrijede do opoziva od strane UTIS-TM d.o.o.

Vlasništvo stranica mdtsolutions.net

UTIS-TM d.o.o.

 1. Ferenščica 45, 10 000 Zagreb
  Tel: +385 99 8427 857
  e-mail: info@mdtsolutions.net
  OIB 45367235928
  Trgovački sud u Zagrebu,
  MBS 02335476